Yleiset ehdot

Rakennusmääräykset

Rakennusmääräysten noudattaminen on rakentajan ja maanomistajan vastuulla, eikä myyjän vastuulla (ABC Garden OÜ - Pihamökki.fi)

Jos et ole varma sovellettavista rakennusmääräyksistä, ota yhteys paikalliseen rakennusvirastoon.

Toimitus

Mahdollisista perillepääsyyn liittyvistä rajoituksista tulee ilmoittaa etukäteen. Tuotteet toimitetaan yleensä 7,5 tonnin HGV-ajoneuvolla (pituus 8 m ja leveys 2,6 m). Perille on oltava tämän kokoiselle ajoneuvolle sopiva reitti/tie. Useimmat tuotteemme painavat 1000-4000 kg. Kapean tai vaativan reitin varrelle jäävien nurmikoiden, istutusten ja ajoteiden vaurioituminen on asiakkaan vastuulla. Yritämme toimittaa tuotteet normaalikokoisella ajoneuvolla, mutta jos se ei onnistu ennakoitavissa olevien ongelmien, kuten rajallisen pääsyn, tien leveyden jne. vuoksi, tavarat palautetaan meille ja epäonnistuneesta kuljetuksesta peritään vastaava veloitus (katso kohta 4), ellei asiakas ole ilmoittanut kirjallisesti ennakkoon, että kohteeseen ei pysty ajamaan tietynkokoisella ajoneuvolla.

Varmista, että paikalla on henkilö, jolla on valtuudet vastaanottaa toimitus (sinä tai valtuuttamasi henkilö) sovittuna päivänä ja sovittuun kellonaikaan, ja että kyseinen henkilö pystyy myös siirtämään tavarat tarvittaessa eteenpäin.

Jos paikalla ei ole ketään vastaanottamassa toimitusta, yritämme ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Kuljettaja odottaa paikan päällä enintään 20 minuuttia. Jos kukaan ei saavu vastaanottamaan toimitusta, paikalta poistetaan ja vastaava veloitus peritään.

Aika ei ole olennaista tässä sopimuksessa. Teemme aina parhaamme toimittaaksemme tuotteet sovittuna päivänä tai tilausvahvistuksen mukaisen toimitusaikataulun mukaisesti, jos varsinaisesta toimituspäivästä ei ole vielä sovittu erikseen. Otamme yhteyttä ja sovimme uuden kohtuullisen toimitusajankohdan siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että toimitus jostain syystä viivästyy.

Kaikki vaurioituneet/rikkoontuneet osat tulee merkitä kuormakirjaan ja palautetaan* kuljettajan mukana jakelupisteeseen tai jos vauriota ei havaita kuljetuksen aikana, niistä on ilmoitettava kahden kalenteripäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. (*Siinä harvinaisessa tapauksessa, että puutarharakennuksen ikkuna- tai ovilasin havaitaan särkyneen lähetystä perille toimitettaessa, ja asiakas haluaa leikkauttaa uuden lasin paikan päällä, mikä on todennäköisesti myös nopein tapa, hyvitämme enintään 20 euroa yhdestä ruudun lasista (40 euroa tuplalaseista). Muussa tapauksessa ikkuna tai ovi tulee palauttaa jakelupisteeseen kuljettajan mukana.

Toimitusajankohta määräytyy ostohetkellä sivustollamme ilmoitettujen toimitusaikojen mukaan. Samat tiedot löytyvät myös tilausvahvistuksesta. Toimitusaika tarkoittaa niiden arkipäivien määrää, joiden kuluessa tilauksesi toimitetaan. Arkipäivät ovat viikonpäiviä maanantaista perjantaihin.

Jos toimituksessa havaitaan puutteita, jakelupisteessä havaitut puutteet on merkittävä puuteluetteloon, ja toimitetuissa tuotteissa havaituista puutteista on ilmoitettava kahden kalenteripäivän kuluessa toimituksesta. Puuttuvat osat toimitetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Lisäveloitukset - toimitus

Jos tilauksen perille toimittaminen epäonnistuu siksi, että asiakas ei ole noudattanut toimitusehtoja, epäonnistuneesta toimituksesta peritään lisäveloitus, joka tulee maksaa ennen tilauksen perille toimittamista. Lisäveloitus vastaa todellisia toimituskustannuksia, ja veloitetaan jäljempänä kohdassa 4.2 määritellyn mukaisesti edellyttäen, että tavanomaisia menetelmiä/ajoneuvoja käytettiin.

 • 1000 euron tilauksen epäonnistuneista toimitusyrityksistä veloitetaan 60 euroa.
 • 1000-3500 euron tilauksen epäonnistuneista toimitusyrityksistä veloitetaan 220 euroa.
 • Yli 3500 euron tilauksen epäonnistuneista toimitusyrityksistä veloitetaan 500 euroa.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että toimituksesta vastaa lähettipalvelu, veloitamme lähettipalvelun toimitusmaksun sekä pakkausmaksun. Jos tilauksen uudelleen toimitukseen liittyy toimitusehdoissa määritellyn tavanomaisen toimitustavan muuttamisesta johtuvia ylimääräisiä kustannuksia toimitusta uudelleen toimitettaessa, asiakkaan on maksettava kyseinen lisäveloitus ennen tilauksen perille toimittamista.

Jos asiakas ei täytä tuotetoimituksen edellytyksiä (maksu ennen toimitusta, ilmoituksen perusteella) kohtuullisessa ajassa, pidätämme oikeuden veloittaa säilytysmaksua 100 EUR päivässä. Kohtuullinen aikaraja määritellään yhdeksi viikoksi ilmoituksen/laskun vastaanottamisesta. 

Mikäli asiakas ei huolimatta muistutuksista täytä tuotetoimituksen edellytyksiä (maksu ennen toimitusta, ilmoituksen perusteella, jotta tavarat saadaan toimitettua asiakkaalle) yhden kuukauden kuluessa alkuperäisestä ilmoituksen/laskun antamisesta, ABC Garden OÜ- Pihamökki.fi pidättää oikeuden yksipuolisesti peruuttaa tilauksen. Laadimme sitten sovittelulaskelman (säilytysmaksut, peruutetun tilauksen kuljetus- ja varastointikustannukset, muut tilaukseen liittyvät kulut) ja esitämme sen asiakkaalle sekä suoritamme sovitteluprosessin. Tuloksesta riippuen joko palautamme jäljellä olevan saldon asiakkaalle tai lähetämme lisälaskun asiakkaalle.

Kampanjaehdot

Jos tuotteen mainostetaan olevan kampanjatarjous, asiakkaiden tulee hyväksyä tuotteen toimittaminen tilaushetkellä voimassa olevan toimitusajan mukaisesti. Jos asiakas haluaa lykätä toimituspäivää, ja toivottu ajankohta ylittää sovitun toimitusajan, eli aiemmin ilmoitetun viikkomäärän, yrityksellä on oikeus laatia toinen lasku, josta ilmenee toimitushetken mukainen hinta.

Yritys pidättää oikeuden toimittaa tilaus muun kuin sovitun toimitusajan mukaisesti, jos varastomääriin tai muihin tapahtumiin liittyvät yllättävät olosuhteet sitä edellyttävät. Jos tällaisia olosuhteita ilmenee kampanjoiden aikana, päivitettyjä hintoja ja ylimääräisiä kustannuksia ei laskuteta asiakkaalta.

Jälkitoimitukset

Suurista varastomääristä huolimatta toimitamme mahdollisesti varastosta loppuneet tuotteet jälkitoimituksena. Jos tämä johtaa siihen, että tuotteet toimitetaan ”arvioitua toimitusajankohtaa” tai ”arvioitua toimitusaikaa” myöhemmin, voit perua tilauksen ottaessamme sinuun yhteyttä sopiaksemme uudesta toimitusajankohdasta, ja peruuttaessasi tilauksen saat rahat takaisin edellyttäen, että emme ole jo toimittaneet tai yrittäneet toimittaa mitään tavaroita (tällöin peruuttaminen on edelleen mahdollista, mutta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset voidaan vähentää palautettavasta summasta).

Riski ja omistusoikeus

Tavaroiden vahingoittumisen ja tuhoutumisen riski siirtyy ostajalle toimitushetkellä silloin, kun tavarat toimitetaan muulla tavoin kuin myyjän tiloissa, tai myyjän tarjoamalla toimitushetkellä silloin, jos ostaja ei perusteettomasti vastaanota tilausta.

Ostajalla ei ole oikeutta pantata tai muulla tavoin asettaa velan vakuudeksi mitään myyjälle kuuluvia tuotteita, mutta jos ostaja kuitenkin toimii näin, kaikki ostajan vastattavat myyjälle erääntyvät heti maksettavaksi (tuottamatta haittaa myyjän muille oikeuksille tai oikeussuojakeinoille).

Huolimatta tilauksen toimittamisesta ja tavaroihin liittyvän riskin siirtymisestä tai muusta näiden ehtojen kohdasta, tavaroiden omistusoikeus ei siirry ostajalle ennen kuin myyjä on saanut tavaroiden ja muiden tavaroiden, joiden myymisestä ostajalle ostaja ja myyjä ovat sopineet, koko hintaa vastaavan, maksettavaksi erääntyneen käteissuorituksen tai tilisiirron.

Tuotteet

Tuotteemme on suunniteltu kahden osaavan tee-se-itse asentajan pystytettäviksi.

Varmista, että tuotteet on toimitettu perille ja tarkista, että kaikki osat on toimitettu, ja että ne ovat moitteettomassa kunnossa ennen pystytysajankohdasta sopimista tai ennen pystytyspalvelun kutsumista paikan päälle pystyttämään tilattu tuote, jotta aikaa* jää riittävästi uusien osien toimittamista varten siltä varalta, että toimituksesta puuttuu osia, vääriä osia on toimitettu tai osat ovat vaurioituneet. (*Muista, että kohtuullinen aika tarkoittaa yleensä paria viikkoa edellyttäen, että kyseisiä osia on varastossa, ja jälkitoimituksena toimitettavien osien toimitusaika voi olla vieläkin pidempi). Muista, että jos pystytyspalvelua käytetään, työntekijöille on varattava riittävästi aikaa ohjeiden lukemiseen ja toimitettuihin osiin perehtymiseen.

Kaikki puutuotteemme valmistetaan erissä, ja toisinaan viikkoja ennen toimitusta. Kaikki puutuotteet tarkistetaan vaatimustemme mukaisesti ennen pakkausten niputtamista. Puu elää pystytysajankohdan ja toimitusajankohdan välisenä aikana, ja toisinaan se näkyy enemmän painekäsittelyissä osissa materiaalin luonnollisten ominaisuuksien vuoksi. Tämä ilmiö näkyy kaikkien kuusi- ja mäntypuuta toimittavien lautatarhojen tuotteissa. Kohteeseen toimitetut puutuotteet reagoivat säähän materiaalien huokoisuuden vuoksi. Puun liikkuminen näkyy myös valmiin rakennuksen sisätiloissa. Kantavia rakenteita lukuun ottamatta puutavaramme on hiottua ja suhteellisen sileää, ellei tuotekuvauksessa ole muuta mainittu. Jos sileämpää pintaa kaivataan, osa puista voidaan hioa sileämmiksi, mutta tämä on aina asiakkaan oma valinta. Asiakkaat ovat toisinaan ilmoittaneet mahdollisista pintavioista, jotka voidaan kuitenkin korjata helposti hiomalla kyseinen kohta sileämmäksi. Neuvomme ja odotamme asiakkaidemme myös noudattavan antamiamme neuvoja. Puupintojen pienet kolot voidaan korjata täyteaineella ja hiomalla.

Koneella tehtävät käsittelyt tulee tehdä sen vasta sitten, kun puuosat on kuivattu ja niiden kosteuspitoisuus on enintään 18%. Jos aukot on porattu valmiiksi, niitä voi olla tarpeen korjailla paikan päällä, jos puuosat ovat altistuneet kosteudelle. Puu ei vastaa ominaisuuksiltaan muovia, alumiinia tai muita metalleja, ja aika sekä sääolosuhteet vaikuttavat näkyvästi puupintojen ulkonäköön. Toimitamme vuosittain tuhansia tuotteita lukuisille tyytyväisille asiakkaille, jotka arvostavat kauniin luonnonmateriaalin käsittelyn ja työstön aikaansaamaa kauneutta. Puumateriaalimme ylittävät laatunsa puolesta myös alan teollisuusstandardit. Tuotteisiimme voi perehtyä paikan päällä toimipisteessämme, sillä emme ole pelkkä verkkokauppa. Jos et täysin ymmärrä puumateriaalien ulkona käyttämiseen liittyviä seikkoja, älä osta tuotteitamme, sillä emme toimita sisätilojen viimeistelyyn tarkoitettua puutavaraa.

Puun luonnollisten ominaisuuksien kehittyminen ja ulkonäkö eivät ole tuotevikoja, eivätkä ne oikeuta pyytämään korjauksia, tuotteiden vaihtamista tai rahojen palauttamista. Toimitamme pihakäyttöön tarkoitettuja puutuotteita, ja suunnitelmissa on huomioitu puun luonnollisten ominaisuuksien mukainen rakennelujuus.

Kaikki käsittelemättömät puupinnat tulee käsitellä laadukkaalla puunsuoja-aineella pintojen suojaamista varten. Puupinnat voidaan myös kyllästää puupinoille tarkoitetulla sopivalla laadukkaalla kyllästeellä.

Tuotteidemme pysyttämiseen tarvitaan useita tavanomaisia työkaluja, hylsysarja, saha, vasara, poria, vatupassi jne. poraamista, naulaamista, sahaamista, ruuvaamista ja suoruuden varmistamista varten ja myös putkien asentamista varten. Lisäksi on varmistettava, että pystytyspaikka on varmasti suora ja tasainen.

Muista että näytteillä olevat mökit ja sivuston kuvat poikkeavat yksityiskohtiensa puolesta varsinaisesta toimitetusta tavarasta. Myös tuotesuunnitelmamme muuttuvat ajan myötä.

Pystyttäminen

Kaikki tuotteet myydään ja toimitetaan vain ostajan itse suorittamaa pystytystä varten, ellei muuta ole ilmoitettu.

Jos ostaja on valinnut myös pystytyspalvelun, palvelu tarjotaan huolellisesti ja ammattitaidolla ilmoitettua veloitusta vastaan.

Pystyttämistä varten ostajaa voidaan pyytää; (a) tekemään betoniperustukset tai laattaperustukset, jotka ovat riittävä lujatekoiset suorakulmaiset (lävistäjät) ja suorat (tarkistetaan vatupassilla) ja vähintään tilatun tuotteen kokoiset, (b) varmistamaan, että rakennuksen ympärille jää 600 mm (2') esteetöntä tilaa, (c) pystytyspaikan tai työskentelyalueen yläpuolella ei ole oksia eikä muita esteitä, ja (d) järjestämään esteettömän reitin pystytyspaikalle (ei korkeus- tai kääntymisrajoituksia), jotta rakennuksen kaikki osat voidaan siirtää oikeaan paikkaan.

Jos pystyttäminen keskeytetään, ostaja voi suorittaa sen itse loppuun, mutta pystytyspalvelumaksu tai 10% tuotteen hinnasta (näistä kahdesta suurempi) veloitetaan keskeneräiseksi jääneen pystytyksen aiheuttamien työvoimakustannusten kattamiseksi. Osa valmistajista veloittaa myös paikalle saapumisesta.

Jos pystytys keskeytetään, tuote voi jäädä paikoilleen siihen saakka, kunnes ostaja järjestää asianmukaiset perustukset, ja tämän jälkeen voidaan sopia uusi pystytysajankohta, josta veloitetaan vastaava maksu, kuten edeltävässä kohdassa on esitetty. Alkuperäinen veloitus perustuu keskeneräiseksi jääneen pystytyksen työvoimakustannuksiin. (Veloitus voi olla enintään 20% tilauksen koko arvosta).

Pelkästään toimituksen sisältävissä tilauksissa asiakkaan ei tule järjestää eikä kutsua pystytyspalvelua paikalle oma-aloitteisesti ennen kuin tuote on saapunut, ja sen eheydestä ja moitteettomasta kunnosta on varmistuttu.

Yritys ei maksa mitään sellaisia keskeneräiseksi jääneestä pystytyksestä aiheutuvia kustannuksia, jotka johtuvat ostajan omasta tai hänen erikseen paikalle tilaamastaan työvoimasta tai siitä, että ostaja ei ole tarkastanut tuotetta tai siitä, että puuttuvia tai vaihdettavia osia joudutaan odottamaan.

Hinnat

Hinnat on ilmoitettu euroissa ja sisältävät toimituskustannukset sekä arvonlisäveron. Myyjällä on oikeus muuttaa tavaroiden ilmoitettuja hintoja milloin tahansa. Ostajan maksettavaksi kuuluva hinta on tilaushetkellä voimassa oleva hinta. Ostajan tulee muistaa, että tietyistä toimituskohteista veloitetaan toimituskulut, ja toisinaan myyjän kuljetusyhtiö voi veloittaa toimituksesta tiettyjä lisämaksuja. Ostaja maksaa tässä tapauksessa toimituskulut, jotka on maksettava myyjälle ennen tavaroiden toimittamista.

Myyjällä on oikeus korottaa tavaroiden hintoja siten, että hinta vastaa sellaisten olosuhteiden myyjälle aiheutuneita kustannuksia, joihin myyjä ei voi vaikutta (muun muassa vaihtokurssien muutokset, valuuttasääntely, tullimaksujen muutokset ja merkittävä työvoimakustannusten, materiaalikustannusten sekä valmistuskustannusten nousu). Kuten yllä on todettu, ostajan maksettavaksi kuuluva hinta on tilaushetkellä voimassa oleva hinta.

Jos hinnoitteluvirheitä tapahtuu, myyjä ilmoittaa ostajalle mahdollisesta tavaroiden tilauksessa ilmoitettua hintaa korkeamman hinnan. Ostaja voi tällöin halutessaan peruuttaa tilauksen.

Myyjä pyrkii täsmäämän hinnan siten, että se vastaa verkosta löytyvien samantyyppisten tuotteiden hintaa. Jos ostaja löytää saman tuotteen edullisempaan hintaan muualta, ostaja ilmoittaa tästä myyjälle sähköpostilla ja pyytää hinnan täsmäämistä. Tämä on hintatakuupalvelu. Hyväntekeväisyysjärjestöt ja yhteisölliset järjestöt voivat pyytää alennusta suuremmista tai useammista tilauksista.

Maksaminen

Tilatut tuotteet maksetaan kassalla tai eräpäivään mennessä, jos tilausta ei makseta suoraan verkossa (lasku tai muu vastaava maksutapa).

Maksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan vähintään kaksi arkipäivää ennen toimitusta tai noutoa, jos noudat tilatut tuotteet itse.

Maksu voidaan suorittaa millä tahansa sivustolla ilmoitetuilla maksutavalla. Shekkejä, pankkishekkejä ja asuntosäästöpankkien (eng. Building Society) paperille kirjoittamia shekkejä ei hyväksytä maksusuorituksina (voivat olla väärennettyjä), ja tällaiset maksuvälineet on esitettävä meille vähintään 10 arkipäivää ennen tilauksen toimittamista/noutoa.

Jos maksua ei suoriteta näiden ehtojen mukaisesti, voimme pidättää tilatut tuotteet tai purkaa kaupan milloin tahansa sinulle lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella.

Jos suoritat perusteettoman luottokortin, maksukortin tai muun suoritetun maksun palautuksen, sitoudut maksamaan meille 7 päivän kuluessa kirjallisesta vaatimuksestamme seuraavaa: maksun palautusta vastaava summa sekä kaikki kohtuulliset meille aiheutuneet kulut ja menetykset tässä kohdassa mainittujen summien palauttamisesta (mukaan luettuna rajoituksetta oikeudenkäyntikulut ja perintäkulut), ja epäselvyyksien välttämiseksi lisätään, että jos et tunnista tai muista korttitilisi tai muun tiliotteen tapahtumaa, ja maksu palautetaan sen seurauksena, kyseessä on perusteeton maksun palautus tämän kohdan mukaisessa tarkoituksessa.

Voimme periä korkoa eräpäivän ylittämisestä. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, voimme periä viivästyskorkoa eräpäivän ylittäneestä summasta, joka on Viron keskuspankin vuotuinen peruslainakorko + 4%. Korko lasketaan jokaiselta viivästyneeltä päivältä ennen oikeudenpäätöstä ja sen jälkeen. Korko on maksettava yhdessä erääntyneen summan kanssa. Meillä on oikeus periä kaikki erääntyneiden suoritusten perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut ja menetykset (mukaan luettuna rajoituksetta oikeudenkäyntikulut ja perintäkulut).

Yleinen korvausvelvollisuus

Tämän kohdan mukaan olemme vastuussa kaikista ennakoitavista menetyksistä ja vahingoista, joita sinulle voi aiheutua näiden käyttöehtojen rikkomuksemme tai laiminlyöntimme seurauksena. Menetys tai vahinko on ennakoitava, jos se on selvästi seurausta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä, tai jos se on sinun tai meidän ennakoitavissa sopimusta solmittaessa. Emme vastaa mistään muista kuin ennakoitavista menetyksistä ja vahingoista.

Emme ole korvausvelvollisia seuraavista:

 • Sellaiset menetykset ja vahingot, jotka joutuvat syistä joihin emme voi vaikuttaa, ja joita ovat muun muassa onnettomuus, myrsky, laiminlyönti, väärinkäyttö ja sellaiset viat sekä ennenaikainen kuluminen, mikä johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä;
 • Menetykset ja vahingot, jotka johtuvat tavaroiden pystyttämisestä, mukaan luettuna suorittamallemme työlle aiheutuneet sellaiset vahingot, jotka johtuvat perustusten, alustan tai rakenteen pettämisestä tai muista sellaisista töistä, joita emme ole itse suorittaneet;
 • Tavaroiden tahallinen tai vahingossa tapahtuva vahingoittuminen ja/tai väärinkäyttö.
 • Normaalin kulumisen aiheuttamat vahingot ja kuluminen.

Näiden ehtojen ei ole tarkoitus rajoittaa eivätkä ne rajoita tai sulje pois vastuutamme kuolemantapauksista ja henkilövahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistämme tai petoksesta tai harhaanjohtamisesta.

Meillä on riittävä ja voimassa oleva vakuutus, joka sisältää myös vastuuvakuutusturvan. Tarkemmat tiedot toimitetaan pyynnöstä.

Emme ole korvausvelvollisia sinulle mistään voiton tai liiketoiminnan menettämisestä, keskeytymisestä tai mistään liiketoimintamahdollisuuksien menettämisestä.

Minkään näihin ehtoihin sisältyvän ei ole tarkoitus rajoittaa, eivätkä ne soveltuvilta osin myöskään rajoita, lakisääteisiä oikeuksiasi, kuten kuluttajasuojalakien mukaista kuluttajansuojaa. Lisätietoja lakisääteisistä oikeuksista saa vastaavalta viranomaiselta.

Kaupan purkaminen

Sinulla on oikeus purkaa kauppa 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Kaupan purkamisoikeus päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun sinä tai joku muu valitsemasi henkilö, kuljetusyhtiötä lukuun ottamatta, vastaanottaa viimeisen tavaran.

Purkamisoikeuden käyttämisestä tulee ilmoittaa meille (info@pihamokki.fi; puhelin: 040 504 7314) selkeällä ilmoituksella (esimerkiksi sähköpostilla lähetetty ilmoitus). Ilmoitukseen voi liittää oheisen kaupan purkamiseen tarkoitetun täytetyn lomakkeen, mutta se ei ole pakollista. Aikomuksesta käyttää oikeutta purkaa kauppa on ilmoitettava lähettämällä asianomainen ilmoitus ennen määräajan päättymistä.

Mikäli asiakas on maksanut ennakkomaksun ja peruuttaa tilauksen myöhemmin

Jäljellä oleva ennakkomaksun summa palautetaan vähentämisen jälkeen: säilytysmaksut, tuotteen kuljetus- ja varastointikustannukset paikalliseen varastoon (yleensä 20% tuotteen hinnasta). Muut erityiskulut tilauksen täyttämiseen liittyen (esim. lisäpalvelupyyntöjen kustannukset, lisättyjen tilattujen tuotteiden kustannukset jne.). Mukautetuille rakenteille ennakkomaksua ei palauteta.

Kaupan purkamisen seuraukset

Jos purat tekemäsi kaupan, maksamme sinulle takaisin kaikki sinulta samaamme suoritukset, mukaan luettuna toimituskulut (ei koske lisäkustannuksia siinä tapauksessa, että olet valinnut muun kuin tarjoamamme edullisimman tavallisen kuljetuksen). Voimme vähentää summasta jo toimitettujen tavaroiden arvonalennuksen, jos sellaisia on aiheutunut suorittamastasi tavaroiden tarpeettomasta käsittelystä. Maksamme palautuksen ilman aiheetonta viivyttelyä, mutta kuitenkin viimeistään –

(a) 14 päivän kuluttua siitä, kun olemme saaneet palauttamasi toimitetut tavarat, tai

(b) (jos tapahtuu aiemmin) 14 päivän kuluttua siitä, kun esität meille todisteet siitä, että olet palauttanut tavarat, tai

(c) jos tavaroita ei ole toimitettu, 14 päivän kuluttua siitä, kun meille on ilmoitettu päätöksestä purkaa tämä kauppa.

Palautamme suoritukset alun perin maksamiseen käyttämälläsi maksutavalla, ellet ole nimenomaisesti muuta hyväksynyt. Sinulle ei kuitenkaan missään tapauksessa aiheudu mitään ylimääräisiä veloituksia maksun palauttamisesta.

Voimme lykätä suoritusten palauttamista, kunnes olemme saaneet palauttamasi tavarat tai kunnes olet esittänyt todisteet siitä, että olet lähettänyt tavarat meille riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Kaikki tavarat on palautettava tai luovutettava meille ilman aiheetonta viivästystä, ja aina viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitit meille kaupan purkamisesta. Määräaikaa on noudatettu silloin, kun tavarat palautetaan ennen 14 päivän määräajan umpeutumista.

Ostaja maksaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Olet korvausvelvollinen ainoastaan sellaisesta tavaroiden arvonalennuksesta, joka johtuu sellaisesta tarpeettomasta tavaran käsittelystä, joka ei ole tarpeen tavaroiden ominaisuuksiin ja toimintaan perehtymiseksi.

Vikojen korjaaminen

Toimitamme sopimuksen mukaiset tavarat. Jos tavarassa ilmenee kuitenkin jokin vika kohtuullisen ajan kuluttua tavaran toimittamisesta, laskun saaneen asiakkaan (tilaukseen merkitty henkilö) tulee ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen merit@abcgarden.ee. Viestistä tulee ilmetä joko lyhenteellä ”SO” alkava tilausnumero tai postinumero, jonka perusteella tilaus löytyy tietokannastamme.

Muista, että tuotteiden luonnollisista ominaisuuksista johtuvat ongelmat eivät ole vikoja. Katso perusteellisemmat tiedot kohdasta ”Neuvoja kuluttajalle”, joskaan nämäkään tiedot eivät ole lopullisia.

Pyydämme myös lähettämään selkeät kuvat havaitusta puutteesta ja sen syistä, jotta voimme valita sopivat korjausmenetelmät ennen varsinaisten korjausten aloittamista. Tämä voi tarkoittaa valokuvien ottamista sellaisista tilaamasi tuotteen osista, joiden epäilet irronneen vian vuoksi, mutta mikä ei välttämättä kuitenkaan johdu viasta.

Jos vian todetaan olevan meidän syytämme, esitämme sopivat vaihtoehdot ongelman korjaamiseksi, joita voivat olla tuotteen vaihtaminen, korjaaminen tai osittainen maksetun summan palauttaminen.

Jos vian todetaan johtuvan asiakkaasta, kuten esimerkiksi vääränlaisista perustuksista/pystytyspaikasta, puutteellisesta kunnossapidosta, asiakkaan itse hankkimien viallisten tarvikkeiden käytöstä tai tuotteen väärinkäytöstä, asiakas maksaa vian korjaamisen.

Jos asiakas ei anna meille kohtuullisia mahdollisuuksia korjata vikaa, emme maksa kuluja, jos asiakas päättää korjata vian itse tai korjauttaa sen kolmannella osapuolella.

Asiakkaan vastuut

Olet vastuussa seuraavasta:

 • Varmistat, että kaikki keneltä tahansa kolmannelta osapuolelta, kuten vuokranantajalta, kaavoitusviranomaisilta, paikallisilta viranomaisilta tai vastaavilta osapuolilta, on saatu kaikki tarvittavat luvat ennen palvelun tarjoamisen aloittamista;
 • Varmistat, että pääsemme kohteeseen sovittuina ajankohtina tavaroiden toimittamista ja/tai palvelun tarjoamista varten;
 • Järjestät tarpeellisen sähkön, maakaasun ja veden käytön ilman veloitusta palvelun tarjoamista varten ja myös mahdollisia korjauksia varten;
 • Varmistat luvallisen pääsyn kohteeseen siinä tapauksessa, että reitti kulkee naapurin mailla, emmekä me ole vastuussa mistään sellaisista viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asianomaista lupaa ei saada;
 • Kaikista sellaisista ylimääräisistä töistä aiheutuvista kustannuksista, joita tarvitaan töiden loppuun suorittamiseen siitä syystä, että sinä tai kolmas osapuoli ei ole noudattanut ohjeitamme. Jos sinä tai kolmas osapuoli on asentanut tavarat, ja työt on tehty epäasianmukaisesti tai väärin, emme ole vastuussa mistään sellaisista myöhemmistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tavaroiden vioista.


Jos et noudata velvollisuuksiasi, vapaudumme kaikista sen aiheuttamiin viivästyksiin liittyvästä vastuusta, ja pidätämme oikeuden periä meille aiheutuneet kustannukset, kuten esimerkiksi tarvikkeiden varastoinnista tai tarpeettomista käynneistä aiheutuneet kustannukset.

Ylivoimainen este

Emme ole vastuussa mistään velvollisuuksiemme noudattamatta jättämisestä tai sellaisen viivästymisestä näiden ehtojen mukaisesti silloin, kun ne johtuvat syistä, joihin emme voi vaikuttaa. Tällaisia syitä ovat muun muassa epäsuotuisa sää, sähkökatkos, kolmansien osapuolten lakko tai muu työtaistelu, terrorismi tai sotatoimet tai mikä tahansa muu tilanne, johon emme pysty kohtuullisesti katsoen vaikuttamaan.

Lait ja lainkäyttöalue

Näitä ehtoja ja keskinäisiä suhteitamme (sopimukseen perustuva tai muu) tulkitaan ja niihin sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset sopimukseen tai näihin ehtoihin (sopimukseen perustuvat tai muut) liittyvät riidat, erimielisyydet, oikeustoimet ja vaateet käsitellään Suomen tuomioistuimissa.

Yksityisyys

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Käytämme sinusta keräämiämme tietoja yksinomaan laillisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti). Lisätietoja tietosuojaselosteestamme löytyy sivustoltamme https://www.iubenda.com/privacy-policy/53603810

Lomakesivut on suojattu korkeatasoisella SSL-salauksella. Luottokorttimaksut käsitellään turvallisilla palvelimilla. Kaikki luottokorttinumerot suojataan tilausohjelmistossa ja salaus puretaan vasta omassa järjestelmässämme. Ne eivät ole saatavissa tekstimuotoisina millään sivustolla.

Palaute

Asiakkaan tulee antaa palaute ja esittää valitukset ensisijaisesti puhelimitse soittamalla numeroon  040 504 7314, jonka jälkeen virallinen valitus lähetetään sähköpostiosoitteeseen  info@pihamokki.fi .
Tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi ostajan tulee sisällyttää kaikkeen yhteydenpitoon seuraavaa; (a) nimi, (b) osoite, (c) laskun numero, (d) tuotteen tiedot (e) ja valituksen sisältö

Pyrimme käsittelemään kaikki valitukset ja/tai esittämään oman näkemyksemme ilman aiheetonta viivytystä. Jos vastaus ei saavu 5 arkipäivän kuluessa, ota toistamiseen yhteyttä asiakaspalvelupäällikköön.

Yrityksen tavoitteena on käsitellä kaikki erimielisyydet reilusti, rakentavassa hengessä ja kaikkia asianosaisia tyydyttävällä tavalla mahdollisimman nopeasti. EU:n verkkovälitteinen riidanratkaisu - http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Takuu ja korvausvastuu

Yllä esitettyjen ehtojen mukaisesti myyjä vakuuttaa, että tavarat vastaavat ilmoitettuja tuotemääritelmiä toimitushetkellä, eikä niissä ilmene materiaaleihin tai valmistukseen liittyviä puutteita 12 kuukauden kuluessa niiden käyttöönotosta tai 6 kuukauden kuluessa toimituksesta riippuen siitä, kumpi näistä ajanjaksoista päättyy aiemmin.

Myyjä myöntää yllä mainitun takuun seuraavin ehdoin:

 • Myyjä ei ole korvausvelvollinen siinä tapauksessa, että myyjä oman harkintansa mukaan muuttaa tavaroiden tuotetietoja, joita tarvitaan minkä tahansa sovellettavan turvallisuuteen liittyvän tai lakisääteisen tai muun vastaavan vaatimuksen noudattamiseen tai joka ei olennaisesti vaikuta tavaroiden laatuun tai käyttötarkoitukseen sopivuuteen;
 • Myyjä ei ole korvausvelvollinen mistään sellaisista puutteista, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta, laiminlyönnistä, epätavallisista työskentelyolosuhteista, myyjän ohjeiden noudattamatta jättämisestä (suulliset tai kirjalliset) tai tavaroiden korjaamisesta tai muutosten tekemisestä tavaroihin ilman myyjän lupaa;
 • Myyjä ei ole korvausvelvollinen yllä esitetyn takuun mukaan (tai minkä tahansa muun takuun, ehdon tai vakuutuksen) mukaan silloin, kun tavaroiden koko hintaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä;
 • Yllä esitetty takuu ei laajennu koskemaan sellaisia osia, tarvikkeita tai laitteita, joita myyjä ei ole valmistanut, ja joiden osalta ostajalla on yksinomaan vastaavan valmistajan myyjälle myöntämän takuun tai vakuuden mukaiset oikeudet.

Näissä ehdoissa nimenomaisesti määrätyn mukaisesti, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavarat myydään toiselta kuluttajalta toiselle (vuoden 1977 Unfair Contract Terms Act -lain ja/tai vuoden 1999 Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations -asetuksissa määritellyssä tarkoituksessa), kaikki asetuksien tai tapaoikeuden mukaiset takuut, ehdot ja muut vaatimukset suljetaan pois suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

Jos tavarat myydään kuluttajakauppana, nämä ehdot eivät vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos toimitetut tavarat eivät ole ostajan tilaamia tavaroita (mukaan luettuna kaikki korvaavat tuotteet), ostajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamatta tavaroita. Tämän huomioon ottaen kaikista ostajan esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat tavaroiden laatuun tai kuntoon liittyvään puutteeseen tai tuotetietoja vastaamattomuuteen (riippumatta siitä kieltäytyykö ostaja vastaanottamasta toimitusta), on ilmoitettava myyjälle 7 päivän kuluessa toimituspäivästä (lukuun ottamatta tarkastuksessa löytyviä puutteita ja vikoja, joista on ilmoitettava viipymättä toimituksen yhteydessä ja kirjattava rahtikirjaan) tai (jos puute tai vika ei ilmennyt kohtuullisella perusteellisuudella suoritetussa tarkastuksessa) kohtuullisen ajan kuluessa vian tai puutteen havaitsemisesta. Jos toimitus vastaanotetaan, eikä ostaja ilmoita myyjälle yllä kuvatulla tavalla, ostajalla ei ole oikeutta hylätä tavaroita, eikä myyjä ole millään tavoin korvausvelvollinen tällaisista puutteista tai vioista, ja ostaja sitoutuu maksamaan hinnan samalla tavalla kuin silloin, kun tavarat olisi toimitettu sopimuksen mukaisesti. Lisäksi ostaja menettää oikeutensa hylätä tavarat, jos ostaja ryhtyy mihin tahansa tavaroiden hyväksymiseen liittyvään toimeen (esimerkiksi tekee vaikkapa varastorakennuksen sähköasennukset tai ryhtyy minkä tahansa tuotteen suhteen mihin tahansa sellaisiin toimiin, jotka vahvistavat ostajan olleen tietoinen siitä, että se tarkoittaa tavaroiden hyväksymistä, ja että hänellä ole mitään aikomusta palauttaa tavaroita myyjälle).

Kun myyjälle ilmoitetaan näiden ehtojen mukaisesti perustellusta tavaroiden mihin tahansa laatuun tai kuntoon tai tuotetietoja vastaamattomuuteen liittyvästä vaateesta, myyjällä on oikeus vaihtaa tavarat (tai kyseessä oleva tavaroiden osa) veloituksetta tai myyjän oman harkinnan mukaan palauttaa ostajalle tavaroiden hinta (tai suhteellinen osa kyseisestä summasta), eikä myyjä ole millään muulla tavoin korvausvelvollinen ostaja kohtaan.

Myyjä laiminlyönnistä johtuvaa henkilövahinkoa tai kuolemantapausta lukuun ottamatta, myyjä ei ole korvausvelvollinen ostajalle minkään antamansa vahvistuksen tai implisiittisen takuun, ehdon tai muun sitoumuksen tai tapaoikeudesta johtuvan velvollisuuden tai nimenomaisten sopimusehtojen mukaan mistään seuraamuksellisista menetyksistä tai vahingoista (voiton menettämisestä johtuvat ja muut), jotka johtuvat tai liittyvät tavaroiden toimittamiseen tai ostajan toimesta tapahtuvaan tavaroiden käyttöön tai edelleen myymiseen muutoin kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti määrätty.

Myyjä ei ole vastuussa ostajalle, eikä myyjän katsota rikkoneen sopimusta minkään myyjän tavaroihin liittyvien velvollisuuksien noudattamisen viivästymisen tai noudattamatta jättämisen vuoksi silloin, kun tällainen viivästys tai noudattamatta jättäminen johtuu syystä, johon myyjä ei voi kohtuudella vaikuttaa. Edellä esitetyn yleisluonteisuudesta riippumatta seuraavat syyt ovat sellaisia, joihin myyjä ei voi kohtuudella vaikuttaa:

 • Luonnonilmiö, räjähdys, tulva, rajuilma, tulipalo ja onnettomuus;
 • Sota tai sodanuhka, sabotaasi, kapina, kansalaislevottomuudet ja takavarikko;
 • Valtionviranomaisten, parlamentin ja paikallisten viranomaisten toimet, rajoitukset, määräykset, kiellot, asetukset ja kaikenlaiset muut toimet;
 • Tuonti- ja vientirajoitukset ja kauppasaarrot;
 • Lakot, sulkemiset ja muut työtaistelut ja kauppariidat (liittyy myyjän tai kolmannen osapuolen työntekijöihin);
 • Vaikeudet raaka-aineiden, työvoiman, polttoaineen, osien ja koneiden hankinnassa;
 • Sähkökatkokset ja konerikot.

Myyjä irtisanoutuu kaikesta viivästyneiden, epäonnistuneiden tai puutteellisten toimitusten kolmansille osapuolille aiheutuneisiin kustannuksiin liittyvästä vastuusta. Ostajien vastuulla on tarkistaa, että toimituksesta ei puutu mitään ja että kaikki on kunnossa ennen kuin kolmas urakoitsija järjestetään auttamaan pystytyksessä.

ABC Garden OÜ (“takuunantaja”) myöntää kaikille painekäsitellyille puuosille tuhohyönteisten aiheuttaman tuhoutumisen ja sienien aiheuttaman lahoamisen kattavan 10 vuoden takuun ensimmäisestä toimituspäivästä.

Takuu sisältää sienen aiheuttaman lahoamisen tai hyönteisten aiheuttaman tuhon seurauksena hajonneen osan korvaamisen identtisellä tai samankaltaisella osalla. Takuu kattaa myös tällaisen osan toimituksen asiakkaan alkuperäiseen toimitusosoitteeseen edellyttäen, että se sijaitsee tämän takuun alueellisen soveltamisalan mukaisella alueella. Takuu ei kata kuitenkaan osien asentamista, eikä myöskään korvaa viallisten osien purkamisesta ja/tai pois kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia. Seuraamuksellisia kustannuksia ja menetyksiä ei korvata.

”Sienen aiheuttama lahoaminen” viittaa puuta tuhoaviin sieniin, jotka saavat ravintonsa puun soluseinämistä ja hajottavat puuta. Takuu ei kata puun ikääntymiseen liittyvää tahraantumista ja homesientä.

”Hyönteisten aiheuttama tuhoutuminen” viittaa puuta syöviin hyönteisiin, jotka tuhoavat puun rakenteen.

”Hajoaminen” viittaa sellaiseen hyönteisten ja/tai sienen aiheuttamasta tuhosta johtuvaan osan rakenteelliseen heikkouteen.

Tämä ei vaikuta kuluttajien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä sulje pois eikä rajoita takuunantajan korvausvastuuta laiminlyönnistä tai harhaanjohtamisesta johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta.

Ehdot

Kaikki takuuvaatimukset on esitettävä kirjallisena, ja ostokuitti, hajoamisen tarkat tiedot ja kuvat on esitettävä.

Jos puuosat katkaistaan tai siihen tehdään mitä tahansa muita sahauksia, esiin jäävät pinnat tulee käsitellä Enselen puunsuoja-aineella (Ensele End Grain Wood Preservative) pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. (Enselen puunsuoja-aine on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan painekäsitellyille Tanalith E -puuosille). Enseleä myydään rakennustarvikeliikkeissä, ja tuote löytyy verkkohaulla ”Ensele end grain wood preservative”.

Tuotteet on asennettava oikein, ja ne on tarkoitettu yksinomaan tavanomaiseen kotikäyttöön.

Takuu raukeaa, jos tuotteita on käytetty väärin, laiminlyöty, käytetty epäasianmukaisesti, tuotteisiin on tehty muutoksia tai tuotteet on kiinnitetty muihin kuin omiin laitteisiimme.

Aidantolpat ja aluspuut (aidat) on painekäsitelty käyttöluokan 4 mukaisesti, ja niitä tulee käyttää vain silloin, kun ne asennetaan maahan – Käyttöluokan 4 mukainen käyttö.

Muut tuotteet (muut kuin aidantolpat ja aluspuut) on painekäsitelty käyttöluokan 3 mukaisesti, ja niitä tulee käyttää vain silloin, kun niitä ei asenneta maahan – Käyttöluokan 3 mukainen käyttö.

Aidantopat eivät saa olla teräviä.

Puutolppien katkaisua tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Jos tolppa katkaistaan, katkaistua päätä ei saa koskaan asentaa maahan, ja pinta on käsiteltävä Enselellä.

Poikkeukset

Kaikki alkuperäisestä kokoonpanosta irrotetut puuosat, jotka käytetään uudelleen toisessa paikassa.

Puulle luonnostaan ominaiset pienet virheet, kuten halkeamat, vääntymät, kiertymät, oksat ja oksanreiät.

Takuu raukeaa, jos:

 • Rakennusta on räätälöity tai muutettu millä tahansa tavalla
 • Takuuvaatimuksen esittänyt henkilö ei ole rakennuksen alkuperäinen ostaja.
 • Rakennusta ei ole käsitelty vuosittain tai käsittelyaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
 • Rakennusta ei ole pystytetty, koottu tai asennettu toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Rakennusta ei ole pystytetty sopivan kokoisille ja riittävän lujatekoisille perustuksille
 • Rakennus sijaitsee tai on sijoitettu 60 cm päähän mistä tahansa esteestä (seinät, puut aidat jne.), mikä johtaa kosteuden imeytymiseen puurakenteisiin.
 • Katto vuotaa, koska kattohuopa on asennettu väärin tai se on vaurioitunut.

Ota yhteyttä

Haluatko saada lisätietoja pohjoismaisista laatutuotteistamme? Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan!