Puurakennusten kunnossapito - perusteet

Puurakennukset näyttävät luonnollisilta, ja rakennuksissa on myös hyvä sisäilma. Puurakennuksien kunnossapitoon liittyy kuitenkin tiettyjä vaatimuksia. Seuraavia ohjeita tulee noudattaa huolellisesti rakennuksen pitkän käyttöiän ja valmistajan myöntämän takuun säilymisen varmistamiseksi.

Puupintojen käsittely

Ensimmäinen ja toinen maalikerros tai öljypohjainen suoja-aine tulee levittää niin pian kuin mahdollista rakennuksen pystyttämisen jälkeen. Kaikki rakennuksen puuosat (sisäseinät, ulkoseinät, lattialankut, kattolevyt, ovien ja ikkunoiden karmit jne.) tulee käsitellä puupinnoille tarkoitetulla suoja-aineella. Käsittely on toistettava ensimmäisen käsittelykerran jälkeen säännöllisesti huolto-ohjeissa määritellyin väliajoin, joka on yleensä viisi vuotta. Takuu raukeaa, jos käsittelystä annettuja ohjeita ei noudateta.

Ulkopintojen käsittely tulee suorittaa kuivalla säällä. Ulkopintoja ei saa maalata eikä käsitellä sään ollessa kostea tai märkä.

Terästangot

Tuotteidemme mukana toimitetaan terästangot, jotka tulee asentaa seiniin rakennuksen pystyttämisen jälkeen. Tangot tulee kiinnittää ylhäältä tiivisteellä sekä mutterilla ja kiristettävä käsin alhaalta. Tämä tulee tehdä säännöllisesti: kahden kuukauden välein ensimmäisenvuoden aikana ja vähintään kolme kertaa vuodessa sen jälkeen.

Avainta tulee käyttää vain silloin, jos ruostunutta mutteria ei voi kiristää käsin. Mutteri voidaan löysätä avaimella, mutta se on kiristettävä mielellään aina käsin.

 
 

Anna puun asettua

 
Rakennuksen hirsiä ei saa koskaan kiinnittää mekaanisesti toisiinsa ruuveilla eikä ylipäänsä minkäänlaisilla kiinnikkeillä. Ponttihirret on suunniteltu kantavaksi rakenteeksi. Mikäli tarkoituksena on käyttää eristystä tai kipsilevyseiniä, on tulee silloin valita vähintään 7 cm toleranssin kelluvat listat, jotta puulle jää riittävästi tilaa laajentumiseen, supistumiseen ja paikoilleen asettumiseen.

Muista, että puu on luonnollinen rakennusmateriaali. Pienet halkeamat ja oksakohdat ovat tavallisia puutuotteissa, eivätkä ne ole merkki tuotteen heikosta laadusta. Ne eivät vaaranna tuotteen lujuutta tai ominaisuuksia, eikä niitä pidetä puutteina.

Jos pihamökin lattia halutaan eristää, mutta lämmitysjärjestelmää ei kuitenkaan ole tarkoitus asentaa, on muistettava, että lattialautoihin saattaa ilmestyä mahdollisesti korjattavia koloja.

Perehdy tuotteen mukana toimitettaviin oviin ja ikkunoihin

Useimpien tuotteidemme ovissa ja ikkunoissa on kumitiivisteet vakiovarusteena, mutta joissakin tuotteissa käytetään vakiovarusteena sellaisia ovia ja ikkunoita, joissa ei ole kumitiivisteitä. Ovista ja ikkunoista voi näin ollen vetää jonkin verran sään ollessa tuulinen tai kylmä ilman. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ovet ja ikkunat olisivat heikkolaatuisia.

Jos rakennuksesi ovissa ja ikkunoissa ei ole kumitiivisteitä, karmilistan taakse kannattaa asentaa kumi- tai silikonitiivisteet. Tämä kuuluu peruskunnossapitoon, eikä se ole mitään sellaista, mikä tehdään vasta erikseen pyydettäessä.

Ylimääräisiä tiivisteitä ei tarvita silloin, kun ovissa ja ikkunoissa on tiivisteet valmiina.

Ovien ja ikkunoiden säätäminen

Puukarmeihin asennettujen ovien ja ikkunoiden avaaminen tai sulkeminen voi hankaloitua niiden asettuessa paikoilleen puisiin karmeihin. Ongelmaton avaaminen ja sulkeminen varmistetaan säätämällä ovia ja ikkunoita tarpeen mukaan.

Saatat havaita rakennusta pystytettäessä, että ovi- ja ikkuna-aukot ovat hiukan ovia ja ikkunoita suurempia. Tämä johtuu samasta ovien ja ikkunoiden paikoilleen asettumisesta puurakenteisiin. Jos ovien ja ikkunoiden karmien raot halutaan sulkea asennusvaahdolla tai muulla vastaavalla aineella, on se mahdollista vasta kaksi vuotta asentamisen jälkeen. Raot voidaan sulkea, jos se on vielä tarpeen kahden vuoden jälkeen.

Ota yhteyttä

Haluatko saada lisätietoja pohjoismaisista laatutuotteistamme? Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan!